Termotransferové fólie (TTR)

Termotransferové fólie sú určené na dotlač širokej škály materiálov ako tlačové médium do termotransferových tlačiarní a často sú nazývane užívateľmi rôznymi názvami ako napr. farbiace pásky, TTR, ribbon, termotransferová fólia, atď. Pásky sa rozdeľujú podľa druhu potláčaného materiálu na štyri základné skupiny, ktoré sú WAX, WAX/RESIN , WAX/RESIN – NEAR EDGE a RESIN v rôznych farbách a rozmeroch podľa typu dotláčaného materiálu alebo samolepiacich etikiet (papier, plast, textil..) a požadovanej odolnosti dotlače voči rôznym vplyvom (oter, pranie, rozpúšťadlá, vyššia teplota, poveternostné vplyvy a mnohé iné ).

Pigment nanesený na nosnej fólii je odpálený a prenesený na dotláčaný materiál pôsobením tepla a tlaku prostredníctvom tlačovej hlavy elektronickou cestou. Pásky dodávané našou firmou obsahujú ochrannú vrstvu, ktorá zabraňuje nadmernému opotrebeniu tlačovej hlavy.

Termotransferové pásky sa dodávajú s vnútorným návinom IN (pigment je na vnútornej strane nosnej fólie), alebo vonkajším návinom OUT (pigment je na vonkajšej strane nosnej fólie), podľa typu tlačiarne. Najčastejšie sú pásky navinuté na papierovej 1“ /25,4 mm/ dutinke pri priemyselných typoch tlačiarní a v niektorých prípadoch aj na plastových dutinkách. Pri malých stolových tlačiarňach sa zvyčajne používajú papierové 0,5“ /12,4 mm/ dutinky so zárezmi.

Pri voľbe vhodnej termotransferovej pásky musíme poznať nasledovné parametre:
- Typ tlačiarne
- Rozmer a typ dutinky
- Orientáciu návinu a dĺžku rolky
- Šírku potláčaného materiálu
- Typ potláčaného materiálu / papier, plast, textil/

V prípade že máte záujem o cenovú kalkuláciu daného typu a rozmeru termotransferovej pásky kontaktujte nás!

Vnútorný závinVnútorný návin – IN

napríklad tlačiarne:
  • SATO,
  • CAB,
  • DATAMAX,
  • CITIZEN a pod.

Vonkajší závinVonkajší návin – OUT

napríklad tlačiarne:
  • ZEBRA,
  • INTERMEC,
  • TOSHIBA,
  • TEC a pod.